ĐỘC QUYỀN: PHỎNG VẤN ANGE POSTECOGLOU về tình cảm với Tottenham, Rod Stewart đòi lại rượu – và tại sao anh ấy ghét trò chuyện phiếm: ‘Sự xem xét kỹ lưỡng có thể đang đến bây giờ … nhưng thật tệ là tôi lại thích nó’

Trên gờ đá ở tiền sảnh lối vào sân tập của đội một, ngay trước hành lang rẽ trái dẫn chúng tôi xuống phòng họp...